Суббота, 11.07.2020, 11:32
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Регистрация | Вход
Мой сайт

Waran: "La Liganyň ady üçin göreşmegi dowam etdireris"
+0

Hakyky goragçy Betisiň ýeňilmegi barada teswir berdi
“Şu günki oýun pese gaçdy. Emma zatlar üýtgäp biler. Bu biziň günümiz däldi, ýöne oňyn bolmalydy. Beýleki oýunlarda has gowy oýnap biljekdigimizi görkezdik. Käwagt beýle bagtly däldigimiz üçin ýitirýäris. Emma bu gezek garşydaş güýçli boldy. Şeýle-de bolsa, baýrak ugrunda göreşeris "-diýdi.

47 okalan | (0) sany teswir | 0 täze
Tazelikler

“Mançester Unitedunaýted” Madridi ýeňmäge we Wan de Bek bilen gol çekmäge çalyşýar
+0

Ispaniýadaky habarlara görä, “Mançester Unitedunaýted” “Aýaksyň” ýarymgoragçysy Donni van de Bek bilen gol çekmezden ozal Real Madridi ýeňmegi umyt edýär.


Habar berişlerine görä, 2019-2020-nji ýyllaryň başynda Amsterdamy Ispaniýanyň paýtagty bilen çalşyp boljak Wan de Beek bilen deslapky şertnama bar.

Indi “Unitedunaýted”, Santýago Bernabeuda göçmek bilen baglanyşykly ýyldyz ýarymgoragçysy Pol Pogba baradaky şübheleriň arasynda Madridi Wan Wan Bek bilen birleşdirmäge synanyşýar.

34 okalan | (0) sany teswir | 0 täze
Tazelikler

Zidane: "Real Madridiň möwsümdäki iň erbet oýny"
+0

Real Madridiň tälimçisi Betisiň La Ligadaky ýeňlişi barada teswir berdi.

“Bu möwsümdäki iň erbet oýnumyz. Bizde hemme zat ýetmezçilik etdi. Güýç, oýnamak, topa eýe bolmak, söweşmäge taýynlyk. Men jogapkär Akmak bolmak däl, ýöne geljekde beýle oýnamazlyk. Düşündiriş ýok Biz gaty gowşak oýnadyk we ýeňişe mynasyp däldik. Oýunçylara soraglar? Jogapkärçiligi bilelikde alaryn "-diýdi.

39 okalan | (0) sany teswir | 0 täze
Tazelikler

Хиты за

МЕСЯЦ ГОД
1
Amalia- Belle belle Belle belle

Amalia

5875
Загрузок
2
Sohbet Jumayew- Mashup Mashup

Sohbet Jumayew

4585
Загрузок
4
SAAP- Bary yalan Bary yalan

SAAP

2485
Загрузок
5
i.SEL ft. A.Robi- Golaymydy Golaymydy

i.SEL ft. A.Robi

1601
Загрузок
------

© 2014-2020

Онлайн всего: 68
Гостей: 68
Пользователей: 0